ωράριο φθινόπωρο χειμώνας Φυτώρια/Γεωπονικές Επιχειρήσεις Χορομίδης: γλάστρες, φυτά, καρποφόρα, αειθαλή, φυτοχώματα, λιπάσματα, εργαλεία και είδη κήπου | Horomidis Agronomic Corp. Flower pots, plants, garden utensils and supplies, evergreens, fruit trees, fertilizer, soil

Σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο 9/11/2019 και για όλο το χειμώνα η εταιρεία θα είναι ανοιχτή Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00- 17:00 και το Σάββατο: 08:00- 15:00.

Ευχαριστούμε!