ωράριο φθινόπωρο χειμώνας Φυτώρια/Γεωπονικές Επιχειρήσεις Χορομίδης: γλάστρες, φυτά, καρποφόρα, αειθαλή, φυτοχώματα, λιπάσματα, εργαλεία και είδη κήπου | Horomidis Agronomic Corp. Flower pots, plants, garden utensils and supplies, evergreens, fruit trees, fertilizer, soil

Το καλοκαίρι τελειώνει κι επανερχόμαστε σιγά- σιγά στους κανονικούς μας ρυθμούς!

Στο εξής θα είμαστε ανοιχτά κανονικά, από Δευτέρα έως Σάββατο 08:00- 17:00.

Καλό φθινόπωρο σε όλους!!