Οι Γεωπονικές Επιχειρήσεις “Χορομίδης” σάς ενημερώνουν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι νέες παραλαβές φυτών!

Επίσης, από το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου και για κάθε Σάββατο στο εξής, θα είμαστε ανοιχτά.