Τα “Φυτώρια Χορομίδη” πρωτοπορούν και πάλι, φέρνοντας ιδιαίτερα φυτά που δε θα βρείτε αλλού! Λευκή ελιά, κοκκινόσαρκο (πανασέ) λεμόνι, κοκκινόσαρκο πορτοκάλι και μαστιχόδενδρο!

Λευκόκαρπη ελιά Αλεξανδρούπολης

Ελιά λευκόκαρπη/ Φυτώρια/Γεωπονικές Επιχειρήσεις Χορομίδης: γλάστρες, φυτά, καρποφόρα, αειθαλή, φυτοχώματα, λιπάσματα, εργαλεία και είδη κήπου | Horomidis Agronomic Corp. Flower pots, plants, garden utensils and supplies, evergreens, fruit trees, fertilizer, soil

Μαστιχόδενδρο

Μαστιχόδενδρο/ Φυτώρια/Γεωπονικές Επιχειρήσεις Χορομίδης: γλάστρες, φυτά, καρποφόρα, αειθαλή, φυτοχώματα, λιπάσματα, εργαλεία και είδη κήπου | Horomidis Agronomic Corp. Flower pots, plants, garden utensils and supplies, evergreens, fruit trees, fertilizer, soil

Κόκκινο πορτοκάλι μέρλιν

κόκκινο πορτοκάλι/ Φυτώρια/Γεωπονικές Επιχειρήσεις Χορομίδης: γλάστρες, φυτά, καρποφόρα, αειθαλή, φυτοχώματα, λιπάσματα, εργαλεία και είδη κήπου | Horomidis Agronomic Corp. Flower pots, plants, garden utensils and supplies, evergreens, fruit trees, fertilizer, soil

Κοκκινόσαρκο, πανασέ λεμόνι

λεμόνι κόκκινο πανασέ/ Φυτώρια/Γεωπονικές Επιχειρήσεις Χορομίδης: γλάστρες, φυτά, καρποφόρα, αειθαλή, φυτοχώματα, λιπάσματα, εργαλεία και είδη κήπου | Horomidis Agronomic Corp. Flower pots, plants, garden utensils and supplies, evergreens, fruit trees, fertilizer, soil