Επιλογή Σελίδας

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών μας και της καλύτερης λειτουργίας του φυτωρίου μας, προβήκαμε σε νέα εγκατάσταση και αντικατάσταση όλου του αρδευτικού δικτύου μας.

Το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η τεχνική εταιρεία Τοπιοδομή Ε.Π.Ε., που με δικό τους προσωπικό και επιβλέποντες γεωπόνους ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την τοποθέτηση του νέου δικτύου.

Από την αντικατάσταση αυτή συλλέχθηκε μεγάλος όγκος από σωλήνες πολυαιθυλενίου που υπήρχαν στο παλιό αρδευτικό σύστημα του φυτωρίου. Με έρευνα πανελλαδικά και έχοντας ως βάση την οικολογική μας συνείδηση, βρήκαμε πως θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν, έτσι ώστε να μην πεταχτούν ως κοινά απορρίμματα και επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Η μόνη εταιρεία που δέχθηκε να παραλάβει και να ανακυκλώσει τους παλιούς σωλήνες μας ήταν η εταιρεία PAN-PLAST I.K.E., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο της είναι να ανακυκλώνει, να παράγει και να εμπορεύεται πλαστικά είδη. Με δικά μας έξοδα μισθώσαμε φορτηγό δημοσίας χρήσης στις 22/9/20, έτσι ώστε να μεταφερθούν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Οι προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε τον οικολογικό χαρακτήρα που διακρίνει την εταιρεία μας, θα παραμείνουν και θα ενταθούν, ανεξαρτήτως οικονομικού κόστους που μπορεί να μας επιβαρύνει. Άλλωστε, η εταιρεία μας ακολουθεί το πρότυπο ISO 14001:2015 και λειτουργεί βάση αυτού, που είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που βοηθάει τις διάφορες δραστηριότητες των εταιρειών να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές.