Από 5 έως 21 Μαίου από τις 8:00 έως τις 18:00.

Ανοιχτά και τις Κυριακές

– Αρωματικά και πολυετή ανθόφυτα με 1,50 ευρώ.


 

– Φυτά εποχής με 0,80 ευρώ